Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność podejmowania i zaskarżania uchwał w małych wspólnotach mieszkaniowych.

W sytuacji gdy w budynku znajduje się nie więcej niż siedem lokali, z czego przynajmniej jeden wyodrębniony stanowi odrębną własność, w budynku występuje mała wspólnota mieszkaniowa. Trzeba przy tym dodać, że chodzi o lokale już wyodrębnione, a więc będące odrębnymi nieruchomościami oraz lokale jeszcze niewyodrębnione, które należą nadal do dotychczasowego właściciela. Do zarządu nieruchomością wspólną zastosowanie znajdują wówczas odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (art. 199-209) i kodeksu postępowania cywilnego (608, 611-616) o współwłasności. Orzecznictwo nie jest jednolite, jak stosować powyższe przepisy, wskazując, że niektóre z nich mają zastosowanie wprost, inne z modyfikacjami wynikającymi z charakteru współwłasności przymusowej, niektórych zaś nie stosuje się w ogóle. Wątpliwości dotyczą też zakresu stosowania przepisów ustawy o własności lokali dotyczących zarządu nieruchomością wspólną, w tym podejmowania uchwał, a co za tym idzie, również ich zaskarżania. W tej ostatniej kwestii prezentowane są dwa stanowiska.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację