Dopuszczalność orzekania przez tego samego sędziego w dwóch odrębnych postępowaniach, co do współsprawców czynu - OpenLEX

Pacura Marcin, Krudysz Marcin, Dopuszczalność orzekania przez tego samego sędziego w dwóch odrębnych postępowaniach, co do współsprawców czynu

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autorzy:

Dopuszczalność orzekania przez tego samego sędziego w dwóch odrębnych postępowaniach, co do współsprawców czynu

Prezentowana poniżej rozbieżność orzecznictwa dotyczy możliwości orzekania przez tego samego sędziego w dwóch odrębnych postępowaniach, co do współsprawców (również co do podżegaczy lub pomocników) czynu.

Przedmiotowy problem – dotyczący interpretacji art. 41 § 1 współczesnego kodeksu postępowania karnego, ma swoje źródło również na gruncie regulacji z 1969 r. (art. 31 § 1 d.k.p.k.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX