Dopuszczalność nałożenia obowiązku wykonania orzeczenia sądu cywilnego na podstawie art. 72 § 1 pkt 8 k.k. - OpenLEX

Janczukowicz Krzysztof, Dopuszczalność nałożenia obowiązku wykonania orzeczenia sądu cywilnego na podstawie art. 72 § 1 pkt 8 k.k.

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność nałożenia obowiązku wykonania orzeczenia sądu cywilnego na podstawie art. 72 § 1 pkt 8 k.k.

Art. 415 § 1 k.p.k. zawiera tzw. klauzulę antykumulacyjną, zakazującą orzekania w wyroku karnym środka kompensacyjnego (np. obowiązku naprawienia szkody), jeżeli roszczenie wynikające z popełnienia przestępstwa zostało prawomocnie orzeczone wyrokiem sądu cywilnego. Natomiast art. 72 § 1 pkt 8 k.k. umożliwia – w ramach probacji – zobowiązanie skazanego do „innego stosownego postępowania w okresie próby, które może zapobiec popełnieniu ponownie przestępstwa”. Na kanwie tych przepisów zrodziła się wątpliwość, czy na podstawie art. 72 § 1 pkt 8 k.k. sąd może zastosować środek probacyjny w postaci zobowiązania skazanego do wykonania prawomocnego orzeczenia sądu cywilnego nakazującego naprawienie szkody wynikającej z przestępstwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX