Dopuszczalność konwalidacji czynności prawnej dokonanej imieniem osoby pozostającej pod opieką lub podlegającej władzy... - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Dopuszczalność konwalidacji czynności prawnej dokonanej imieniem osoby pozostającej pod opieką lub podlegającej władzy rodzicielskiej przez przedstawiciela ustawowego bez uprzedniego zezwolenia sądu opiekuńczego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność konwalidacji czynności prawnej dokonanej imieniem osoby pozostającej pod opieką lub podlegającej władzy rodzicielskiej przez przedstawiciela ustawowego bez uprzedniego zezwolenia sądu opiekuńczego

W orzecznictwie utrwalony jest pogląd, zgodnie z którym czynność prawna dotycząca majątku osoby pozostającej pod opieką lub władzą rodzicielską, dokonana przez przedstawiciela ustawowego bez uprzedniego wymaganego przez ustawę zezwolenia sądu opiekuńczego, jest nieważna i nie może być konwalidowana. Warto jednak zwrócić również uwagę na stanowisko judykatury, zgodnie z którym powyższy pogląd nie znajduje zastosowania w odniesieniu do wytoczenia powództwa. W takim bowiem przypadku nie ma przeszkód, żeby zezwolenie sądu opiekuńczego zostało udzielone już po wytoczeniu powództwa, a tym samym może dojść do konwalidacji tej czynności procesowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX