Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność drogi sądowej w postępowaniu rozgraniczeniowym. Przedmiot sądowego postępowania rozgraniczeniowego.

W orzecznictwie wystąpiły spory co do tego, kiedy w postępowaniu rozgraniczeniowym otwiera się droga sądowa i czy sąd powszechny jest uprawniony do kontroli decyzji organu administracji o przekazaniu sądowi sprawy o rozgraniczenie. Pojawiły się także wątpliwości, w jakim zakresie sąd jest uprawniony i zobowiązany do przeprowadzenia postępowania dowodowego oraz jaki jest zakres jego kognicji. Rozbieżności łączą się ściśle z tym, że postępowanie rozgraniczeniowe jest uregulowane zarówno w przepisach prawa administracyjnego, jak i w przepisach prawa cywilnego. Obie gałęzie prawa są zaś oparte na różnych zasadach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację