Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność częściowego zaskarżenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej

W orzecznictwie powstała wątpliwość czy właściciel lokalu może w części zaskarżyć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej. Przeciwnicy takiej możliwości wskazują, że w art. 25 ust. 1 ustawy o własności lokali użyto sformułowania "zaskarżyć uchwałę do sądu", a zatem dopuszczalne jest jedynie całościowe zaskarżenie uchwały. W tej sytuacji sąd uwzględniając powództwo uchyla uchwałę i eliminuje przyjęte przez wspólnotę uregulowanie związane z zarządzaniem nieruchomością wspólną. Z drugiej strony wskazuje się, że na gruncie prawa spółek oraz prawa spółdzielczego możliwe jest częściowe zakwestionowanie uchwały zgromadzenia wspólników albo uchwały walnego zgromadzenia. Warunkiem jest jednak by zaskarżone postanowienia były na tyle autonomiczne i luźno powiązane z innymi jej elementami, że nawet ich uchylenie nie spowoduje, iż bez nich uchwała w ogóle nie zostałaby podjęta.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację