Gabriel-Węglowski Michał, Dopuszczalność badania konstytucyjności przepisu przez inny organ sądowy niż Trybunał Konstytucyjny

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność badania konstytucyjności przepisu przez inny organ sądowy niż Trybunał Konstytucyjny

W orzecznictwie sądowym zdaje się nie ustawać spór o uprawnienie każdego sądu (powszechnego, administracyjnego, NSA, SN) do samodzielnego orzekania co do niezgodności z Konstytucją RP, jeżeli zajdzie takowa wątpliwość (czy raczej sąd dojdzie do tak jednoznacznego przekonania) w odniesieniu do konkretnego przepisu mającego zastosowanie w danej sprawie. Zapadają tu zupełnie przeciwstawne orzeczenia. Problem ten dodatkowo nasilił się po 2015 r. na skutek sytuacji i konfliktu politycznego w Polsce.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX