Partyk Tomasz, Domniemania prawne wynikające z umorzenia postępowania egzekucyjnego jako bezskutecznego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualna
Autor:

Domniemania prawne wynikające z umorzenia postępowania egzekucyjnego jako bezskutecznego

W orzecznictwie utrwalił się pogląd, zgodnie z którym postanowienie komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w trybie art. 824 § 1 pkt 3 k.p.c., jako dokument urzędowy, kreuje domniemanie prawne bezskuteczności egzekucji, a co za tym idzie, braku majątku dłużnika. Jednakże dostrzec należy również stanowisko, zgodnie z którym tego rodzaju postanowienie wiąże się z domniemaniem jedynie z brakiem po stronie dłużnika majątku takiego rodzaju, do jakiego egzekucja została skierowana; jest bowiem możliwym skierowanie egzekucji tylko do niektórych składników majątku dłużnika.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX