Janczukowicz Krzysztof, Dokumenty wewnętrzne jako przedmiot przestępstwa poświadczenia nieprawdy

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Dokumenty wewnętrzne jako przedmiot przestępstwa poświadczenia nieprawdy

Art. 271 k.k. przewiduje odpowiedzialność osoby, która będąc uprawniona do wystawienia dokumentu, poświadcza w nim nieprawdę, a więc dokonuje tzw. fałszu intelektualnego. Użyte w tym przepisie słowo "wystawienie", w odróżnieniu od słowa "sporządzenie", zawiera w sobie sugestię przekazywania na zewnątrz sporządzonego dokumentu (np. dowodu rejestracyjnego pojazdu albo faktury). Powstaje więc wątpliwość, czy przepis ten obejmuje całkiem liczną kategorię dokumentów wewnętrznych, czyli sporządzanych w ramach jednostki organizacyjnej, ale nie po to, by je przekazać adresatom spoza tej jednostki. Chodzi tu zwłaszcza o notatki służbowe, sporządzane głównie przez funkcjonariuszy służb publicznych, czy też o protokoły zebrań organów jednostek organizacyjnych. Jak wątpliwość tę rozwiązują sądy?

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access