Pacura Marcin, Dodatek pielęgnacyjny a dodatek mieszkaniowy

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Dodatek pielęgnacyjny a dodatek mieszkaniowy

W orzecznictwie sądów pojawiła się rozbieżność poglądów dotycząca rozstrzygnięcia, czy dodatek pielęgnacyjny, o którym mowa w art. 75 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest świadczeniem, którego stosownie do art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu dodatku mieszkaniowego.

Powyższy problem sprowadza się do ustalenia wzajemnej relacji pomiędzy terminem „dodatek pielęgnacyjny” a „zasiłek pielęgnacyjny”.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX