Walczyński Ignacy, Dodatek funkcyjny dla nauczycieli przedszkoli, którym powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Dodatek funkcyjny dla nauczycieli przedszkoli, którym powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy

Rozbieżności w orzecznictwie dotyczą możliwości przysługiwania dodatku funkcyjnego dla nauczycieli będących wychowawcami klas w rozumieniu § 5 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli - nauczycielom przedszkoli, którym powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX