Koralewski Michał, Dochodzenie roszczeń od osoby trzeciej, która zbyła nieruchomość nabytą od dłużnika

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Dochodzenie roszczeń od osoby trzeciej, która zbyła nieruchomość nabytą od dłużnika

Niejednokrotnie w sytuacji, gdy osoba trzecia przeciwko, której wytoczone zostało powództwo ze skargi pauliańskiej o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, dokona zbycia przedmiotu na rzecz kolejnej osoby, wierzyciel nie może skorzystać z kolejnej skargi pauliańskiej, wobec bardziej rygorystycznych przesłanek zakreślonych w art. 531 § 2 k.c. Na temat podstawy prawnej roszczeń wierzyciela przeciwko osobie trzeciej, która zbyła przedmiot objęty powództwem ze skargi pauliańskiej, wykształciły się dwa odmienne poglądy. Pierwszy zakłada stosowanie przepisów o odpowiedzialności deliktowej, drugi dopuszcza również powołanie się na bezpodstawne wzbogacenie osoby trzeciej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX