Krudysz Marcin, Dochód akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, będącego osobą fizyczną

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Dochód akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, będącego osobą fizyczną

Rozbieżności w judykaturze budzi kwestia tego, jak należy kwalifikować przychód (dochód) osoby fizycznej będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, otrzymany z tytułu udziału w jej zyskach oraz w konsekwencji z jaką datą podatnik ma obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W szczególności chodzi o to, czy taki dochód stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który należy powiązać z podjęciem uchwały o wypłacie dywidendy, czy też przychód z kapitałów pieniężnych, związany z faktyczną wypłatą dywidendy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX