Sondej Marek Zbigniew, Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jako podstawa założenia (poszerzenia) cmentarza

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jako podstawa założenia (poszerzenia) cmentarza

Zgodnie z treścią art. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, cmentarze zakłada się i rozszerza na terenach określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Na tle interpretacji tego przepisu powstała rozbieżność, czy w tych przypadkach uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obligatoryjne, czy też ustalenie lokalizacji cmentarza może nastąpić w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Można wskazać na dwa kierunki orzecznicze.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX