Data złożenia wniosku o odroczenie wykonania kary a łączny okres odroczenia - OpenLEX

Pacura Marcin, Data złożenia wniosku o odroczenie wykonania kary a łączny okres odroczenia

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autor:

Data złożenia wniosku o odroczenie wykonania kary a łączny okres odroczenia

W orzecznictwie pojawiła się rozbieżność poglądów dotycząca możliwości zaliczenia do łącznego okresu odroczenia wykonania kary, czasu pomiędzy datą zakończenia wcześniej udzielonego odroczenia a datą wydania kolejnego postanowienia o odroczeniu.

Powyższy problem powstał na kanwie interpretacji przepisu art. 151 § 3 k.k.w.

Warto odnotować, iż odpowiedź na powyższą kwestię ma zasadnicze znaczenie przy rozstrzygnięciu o możliwości skorzystania z dobrodziejstwa instytucji regulowanej art. 152 k.k.w.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX