Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Data utraty mocy przez Konkordat z 1925 r.

Jedną z istotnych okoliczności uwzględnianych w toku rozstrzygania w przedmiocie roszczeń o zwrot upaństwowionej nieruchomości kościelnej, jest fakt utraty mocy przez Konkordat z 1925 r. W orzecznictwie i literaturze powyższy okoliczność ta oceniana jest rozbieżnie. Istnieją koncepcje, zgodnie z którymi Konkordat z 1925 r. utracił moc z chwilą zakończenia II Wojny Światowej, jak również poglądy, zgodnie z którymi nastąpiło to w okresie późniejszym. Wymieniane są m. in. daty listu papieża Piusa XII z dnia 17 stycznia 1946 r., wejścia w życie Konstytucji PRL, tj. 22 lipca 1952 r., czy nawet zawarcia nowego Konkordatu z 1993 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację