Partyk Aleksandra, Data urodzenia sędziego lub prokuratora jako informacja publiczna

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Data urodzenia sędziego lub prokuratora jako informacja publiczna

W orzecznictwie sądów administracyjnych zauważyć można dwa sprzeczne poglądy odnośnie tego, czy data urodzenia sędziego lub prokuratora stanowi informację publiczną, która podlega ujawnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Według pierwszego stanowiska jurydycznego, ponieważ wiek sędziów i prokuratorów pozostaje w ścisłym związku ze sprawowaniem przez nich urzędu, dlatego też informacja w tym przedmiocie, w tym także o dacie urodzenia tych osób, jest informacją publiczną. Według poglądu odmiennego, informację publiczną stanowi jedynie wiek sędziego lub prokuratora, natomiast nie ma żadnych podstaw, by w trybie wskazanej ustawy udzielać informacji o pełnej dacie urodzenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX