Partyk Aleksandra, Dane o wyjazdach służbowych jako informacja publiczna

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Dane o wyjazdach służbowych jako informacja publiczna

W orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowało się stanowisko, zgodnie z którym informacje dotyczące wydatków związanych z podróżami służbowymi funkcjonariuszy publicznych stanowią informację publiczną. Natomiast odnośnie tego, czy karty drogowe dotyczące pojazdów służbowych używanych przez funkcjonariuszy publicznych stanowią informację publiczną i podlegają udostępnieniu, czy też mają charakter jedynie wewnętrzny, zauważyć można dwa przeciwstawne poglądy. Według pierwszego stanowiska judykatury, karty drogowe pojazdów służbowych dotyczą szeroko pojętego korzystania z majątku publicznego, a zatem ich treść ma charakter informacji publicznej. Drugie zapatrywanie opiera się na przyjęciu, że karty drogowe służą rozliczaniu czasu pracy kierowców, co nie stanowi informacji publicznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX