Węgrzynowski Łukasz, Czy wykonanie zobowiązania wyłącza zastosowanie art. 357(1) k.c.

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Czy wykonanie zobowiązania wyłącza zastosowanie art. 357(1) k.c.

W orzecznictwie można odnotować rozbieżności dotyczące oceny czy zastosowanie instrumentu modyfikującego treść stosunku zobowiązaniowego z art. 3571 § 1 k.c. jest dopuszczalne już po wykonaniu zobowiązania przez jedną lub obie strony. Źródłem rozbieżności jest przede wszystkim niedostrzeganie rozróżnienia między spełnieniem świadczenia a wykonaniem zobowiązania, co prowadzi do postrzegania każdego przypadku spełnienia świadczenia jako wykonania zobowiązania. W mniejszym stopniu przyczyną rozbieżności jest również brak spójności poglądów dotyczących celu i zakresu sądowej modyfikacji stosunku zobowiązaniowego na podstawie art. 3571 § 1 k.c.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX