Węgrzynowski Łukasz, Kucharski Dominik, Czy w sprawie o zwrot wadium trzeba najpierw skorzystać ze środków ochrony prawnej z prawa zamówień publicznych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autorzy:

Czy w sprawie o zwrot wadium trzeba najpierw skorzystać ze środków ochrony prawnej z prawa zamówień publicznych

W orzecznictwie można odnotować liczne rozbieżności co do wykładni przesłanek zatrzymania wadium na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. Jedną z rozbieżności jest ocena czy dla skutecznego dochodzenia zwrotu wadium konieczne jest wcześniejsze wyczerpanie środków ochrony prawnej z prawa zamówień publicznych. Rozbieżności wynikają zarówno z braku wyraźnego uregulowania tej kwestii w przepisach prawa, treści regulacji zawartych w ustawie przewidujących szczegółowy katalog środków ochrony prawnej czy właściwości konstrukcji prawnej najczęściej wykorzystywanej jako podstawa prawna zwrotu wadium, a więc bezpodstawnego wzbogacenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX