Węgrzynowski Łukasz, Czy umowa kredytu jest umową wzajemną?

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Czy umowa kredytu jest umową wzajemną?

Wzajemny charakter umowy kredytu od dawna rodzi spory w doktrynie i orzecznictwie sądowym. Obecnie jednak spór ten nabrał nowego znaczenia, gdyż ma wpływ sytuację prawną stron związaną z zawarciem wadliwej umowy kredytu frankowego. Kwestia kwalifikacji prawnej umowy kredytu jako umowy wzajemnej pojawia się na różnych etapach sporu frankowego. Wpływa na zasady rozliczeń stron przy stosowaniu teorii salda i teorii dwóch kondykcji. Może również wpłynąć na dopuszczalność powołania się na prawo zatrzymania. Zagadnienie jest również interesujące na płaszczyźnie teoretycznej, łączy się bowiem ze sposobem rozumienia pojęcia świadczenia w polskim prawie cywilnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX