Węgrzynowski Łukasz, Czy stronie wadliwej umowy kredytu frankowego przysługuje prawo zatrzymania?

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Czy stronie wadliwej umowy kredytu frankowego przysługuje prawo zatrzymania?

W praktyce orzeczniczej dotyczącej kredytów frankowych coraz częściej pojawiają się próby korzystania przez jedną ze stron (zwykle jest to pozwany bank) z zarzutu zatrzymania. Zagadnienie to rodzi liczne trudności interpretacyjne. Tylko jedną z nich jest ocena wzajemnego charakteru umowy kredytu frankowego. Kolejne łączą się ze szczególnym charakterem prawa zatrzymania i jego funkcją w sporze sądowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX