Czy przesłanki przymusowego umorzenia udziałów mogą być tożsame z przesłankami uzasadniającymi wyłączenie wspólnika - OpenLEX

Koralewski Michał, Czy przesłanki przymusowego umorzenia udziałów mogą być tożsame z przesłankami uzasadniającymi wyłączenie wspólnika

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Czy przesłanki przymusowego umorzenia udziałów mogą być tożsame z przesłankami uzasadniającymi wyłączenie wspólnika

Przymusowe umorzenie udziałów oraz wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. stanowiąc dwie niezależne instytucje prawa spółek, mogą prowadzić do tożsamego rezultatu – wykluczenia danej osoby ze spółki. Z tych też względów powstało pytanie, czy przesłanki stosowania każdej z tychże procedur mogą być tożsame. W szczególności zaś, czy przymusowe umorzenie udziałów może być warunkowane powodami osobowymi lezącymi po stronie konkretnego udziałowca.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX