Czy odszkodowanie należne pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę podlega ochronie przed potrąceniami na podstawie... - OpenLEX

Kozłowski Marcin, Czy odszkodowanie należne pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę podlega ochronie przed potrąceniami na podstawie art. 87 § 1 Kodeksu pracy?

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2013
Status: Aktualna
Autor:

Czy odszkodowanie należne pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę podlega ochronie przed potrąceniami na podstawie art. 87 § 1 Kodeksu pracy?

W orzecznictwie i doktrynie występują rozbieżności na temat tego, czy odszkodowanie należne pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę podlega ochronie przed potrąceniami na podstawie art. 87 § 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z pierwszym poglądem, odszkodowanie z tytułu wadliwego rozwiązania umowy o pracę ze względów funkcjonalnych i aksjologicznych powinno podlegać ochronie przed potrąceniami jako ekwiwalent wynagrodzenia, które pracownik otrzymałby, gdyby nie został w sposób bezprawny pozbawiony możliwości wykonywania pracy. Drugie natomiast stanowisko podkreśla, że odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę z naruszeniem prawa nie podlega ochronie z art. 87 Kodeksu pracy, ponieważ nie jest to świadczenie przewidziane w dziale trzecim zatytułowanym "Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia." Trudno każdy z tych poglądów uznać za wyłącznie właściwy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX