Węgrzynowski Łukasz, Czy obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika obejmuje szkody wyrządzone przez psa

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Czy obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika obejmuje szkody wyrządzone przez psa

W orzecznictwie można odnotować rozbieżności co do oceny czy obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika obejmuje szkody wyrządzone przez psa. Przyczyną odmiennych ocen prawnym były nie tylko różnice w okolicznościach faktycznych konkretnych spraw, ale również w ocenie statusu prawnego psa w związku z ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Zgodnie z pierwszym stanowiskiem, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika obejmuje szkody wyrządzone przez psa, zwłaszcza jeśli zostało spełnione kryterium funkcjonalne. Zgodnie z drugim stanowiskiem, to ubezpieczenie nie obejmuje szkód wyrządzonych przez psa nie tylko z uwagi na kryterium funkcjonalne, ale również z tego względu, że nie jest to zwierzę gospodarcze albo hodowlane w rozumieniu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX