Czasowe granice dopuszczalności odwołania uznania pozwu - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Czasowe granice dopuszczalności odwołania uznania pozwu

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Czasowe granice dopuszczalności odwołania uznania pozwu

W orzecznictwie dopuszcza się odwołanie przez pozwanego złożonego oświadczenia o uznaniu powództwa. Dostrzec można jednak dwa stanowiska odnośnie tego, do którego momentu jest to dopuszczalne. Zgodnie z pierwszym z nich może to nastąpić do chwili wydania wyroku opartego na uznaniu powództwa. Drugie z nich dopuszcza odwołanie takiego oświadczenia aż do momentu uprawomocnienia się takiego wyroku, a więc również w postępowaniu odwoławczym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX