Janczukowicz Krzysztof, Czas trwania przestępstwa a ustalenie, że sprawca uczynił sobie stałe źródło dochodów

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Czas trwania przestępstwa a ustalenie, że sprawca uczynił sobie stałe źródło dochodów

Art. 65 § 1 k.k. nakazuje surowsze traktowanie sprawcy, który z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, przy czym ustawa nie definiuje tego pojęcia. Narzuca się wręcz myśl, że powinno się tu brać pod uwagę m.in. czas trwania działalności przestępczej. Jak do tej okoliczności podchodzą sądy?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX