Cywilnoprawne pojęcie gospodarstwa rolnego - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Partyk Tomasz, Cywilnoprawne pojęcie gospodarstwa rolnego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autorzy:

Cywilnoprawne pojęcie gospodarstwa rolnego

Kodeks cywilny w art. 553 k.c. statuuje definicję gospodarstwa rolnego w znaczeniu przedmiotowym, wskazując iż jest ono zorganizowanym zespołem różnorodnych składników, tworzących pewną całość gospodarczą. W orzecznictwie podkreśla się, że podstawowym składnikiem gospodarstwa rolnego są grunty rolne, a więc takie które choćby tylko potencjalnie mogą być wykorzystywane dla celów produkcji rolnej. Pojawiają się również stanowiska wedle których o rolnym charakterze gruntu decyduje jego status w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub ewidencji gruntów. Podkreśla się również, że gruntami rolnymi są tak zwane działki siedliskowe, zabudowane budynkami stanowiącymi bazę i zaplecze gospodarstwa rolnego. Jest natomiast kwestią sporną w orzecznictwie czy wielkość gospodarstwa rolnego powinna pozwalać na prowadzenie rolniczej działalności wytwórczej w rozmiarach umożliwiających zbyt.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX