Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Chwila decydująca o przypisaniu statusu członka zarządu na gruncie przepisu art. 299 k.s.h.

Problem ustalania chwili właściwej dla przypisania konkretnej osobie statusu członka zarządu, a przez to wykazanie spełnienia warunkującej ponoszenie odpowiedzialności za zobowiązania spółki przesłanki z art. 299 k.s.h. był przedmiotem analizy orzecznictwa. W tej kwestii odnotować można dwa poglądy. Pierwszy z nich zakłada, że członkiem zarządu ponoszącym odpowiedzialność m. in. za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie właściwym jest ten, kto faktycznie sprawował tę funkcję, choćby nie został ujawniony w rejestrze. Drugi pogląd rozstrzygające znaczenie w tym zakresie przyznaje wpisowi w rejestrze.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację