Partyk Aleksandra, Choroba psychiczna i niedorozwój umysłowy małżonka jako przesłanki unieważnienia małżeństwa

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autor:

Choroba psychiczna i niedorozwój umysłowy małżonka jako przesłanki unieważnienia małżeństwa

Na gruncie art. 12 k.r.o. choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy stanowią okoliczność uniemożliwiającą zawarcie małżeństwa lub mogącą prowadzić do jego unieważnienia. W orzecznictwie sądów wykształciły się rozbieżne poglądy co do tego, czy w przypadku gdy choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy małżonka nie zagraża małżeństwu lub zdrowiu przyszłego potomstwa, unieważnienie małżeństwa na tej podstawie jest możliwe. Niejednolicie przyjmowanym jest również, czy inne zaburzenia psychiczne mogą uzasadniać unieważnienie małżeństwa. Natomiast spójna linia orzecznicza odnosi się do niedopuszczalności unieważnienia małżeństwa w przypadku remisji, jeżeli ma ona trwały charakter.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX