Charakterystyka żądania zwrotu wadium w zamówieniach publicznych - OpenLEX

Węgrzynowski Łukasz, Kucharski Dominik, Charakterystyka żądania zwrotu wadium w zamówieniach publicznych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autorzy:

Charakterystyka żądania zwrotu wadium w zamówieniach publicznych

W orzecznictwie można odnotować liczne rozbieżności dotyczące problematyki zatrzymania wadium na podstawie art. 46 ust. 4a u.p.z.p. Jedna z rozbieżności łączy się z charakterystyką żądania zwrotu niezasadnie zatrzymanego wadium, tym samym również z podstawą prawną tego żądania. Wskazuje się tu na możliwość sięgnięcia do konstrukcji roszczenia z nienależnego świadczenia, możliwość wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym wynikającym z niewykonania zobowiązania, czy wreszcie wskazuje się za zasadne poprzestanie na przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?