Krudysz Marcin, Charakter znaku towarowego jako dobra prawnego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autor:

Charakter znaku towarowego jako dobra prawnego

Rozbieżności w orzecznictwie budzi kwestia tego, jaki jest cywilnoprawny charakter znaku towarowego, jako dobra prawnego. W szczególności, czy jest to dobro o charakterze majątkowym czy osobistym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX