Charakter wyroku zasądzającego zadośćuczynienie za doznaną krzywdę - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Charakter wyroku zasądzającego zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Charakter wyroku zasądzającego zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

W praktyce sądowej dostrzec można dwa przeciwstawne poglądy co do charakteru wyroku zasądzającego zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Według pierwszego z poglądów wyrok taki jest wyrokiem deklaratywnym, bowiem nie kreuje stosunku prawnego między stronami, a jedynie rozstrzyga o tym, czy i w jakiej wysokości żądanie poszkodowanego jest zasadne, Druga koncepcja opiera się na założeniu, że wyrok sądu w przedmiocie zadośćuczynienia ma charakter konstytutywny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX