Partyk Aleksandra, Charakter współuczestnictwa procesowego w procesie o zachowek

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualna
Autor:

Charakter współuczestnictwa procesowego w procesie o zachowek

W orzecznictwie utrwalony jest pogląd, zgodnie z którym jeżeli kilka osób występuje z powództwem o zachowek (jako powodowie) to są oni zawsze współuczestnikami formalnymi postępowania, gdyż roszczenie każdego z nich ma charakter indywidualny. Co do charakteru współuczestnictwa pozwanych w procesie o zachowek, dostrzec można dwa przeciwne poglądy. Według pierwszego z nich pozwani są tu również współuczestnikami formalnymi. Drugie stanowisko przyjmuje tu współuczestnictwo materialne, jeżeli żądanie zapłaty zachowku ma charakter solidarny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX