Charakter sprzecznych z ustawą uchwał organów spółek kapitałowych - OpenLEX

Krudysz Marcin, Charakter sprzecznych z ustawą uchwał organów spółek kapitałowych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Charakter sprzecznych z ustawą uchwał organów spółek kapitałowych

W art. 252 k.s.h. i w art. 425 k.s.h. została przewidziana sankcja nieważności uchwały wspólników, sprzecznej z ustawą. Na wokandzie Sadu Najwyższego doszło do rozbieżności, odnośnie tego, jaki charakter mają sprzeczne z ustawą uchwały wspólników obu rodzajów spółek kapitałowych. W szczególności chodzi o to, czy wyżej wymienione uchwały są bezwzględnie nieważne, czy też wyrok sądu stwierdzający ich nieważność ma charakter konstytutywny, gdyż jest niezbędny do wykluczenia uchwały z obrotu prawnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX