Pacura Marcin, Krudysz Marcin, Charakter roszczenia Zakładu Ubezpieczeń o zwrot odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autorzy:

Charakter roszczenia Zakładu Ubezpieczeń o zwrot odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC

W orzecznictwie pojawiła się rozbieżność poglądów dotycząca rozstrzygnięcia, czy roszczenie Zakładu Ubezpieczeń (bądź w przypadku upadłości Zakładu Ubezpieczeń - roszczenie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego) o zwrot wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, w przypadkach przewidzianych w art. 43 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ma charakter roszczenia umownego czy też jest roszczeniem przysługującym ex lege.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX