Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Charakter prawny wpisu na rachunku bankowym

Problematyka charakteru prawnego wpisu na rachunku bankowym ujmowana jest w orzecznictwie i literaturze w dwojaki sposób. Z jednej strony ukształtował się pogląd, zgodnie z którym wpisy takie mają charakter jedynie deklaratoryjny i nie korzystają z domniemania prawdziwości, mogą zostać podważone i sprostowane, a stan stosunku wynikającego z istniejącego między stronami stosunku zobowiązaniowego jest w rzeczywistości niezależny od wpisów dokonanych na rachunku bankowym. Według drugiego poglądu wpis na rachunku bankowym stanowi materialnoprawną przesłankę rozporządzenia przez posiadacza rachunku środkami pieniężnymi, co powoduje, że posiadacz rachunku bankowego może rozporządzać całą sumą środków pieniężnych, wynikającą z istniejącego salda rachunku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?