Pacura Marcin, Charakter prawny transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Charakter prawny transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego

W orzecznictwie pojawiła się rozbieżność poglądów dotycząca ustalenia, czy wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego - na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego - aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą, ma charakter rejestracyjny czy też reproduktywny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX