Charakter prawny dotacji oświatowej, przeznaczonej na finansowanie bieżących wydatków szkoły lub placówki - OpenLEX

Kucharski Dominik, Charakter prawny dotacji oświatowej, przeznaczonej na finansowanie bieżących wydatków szkoły lub placówki

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Charakter prawny dotacji oświatowej, przeznaczonej na finansowanie bieżących wydatków szkoły lub placówki

W orzecznictwie, widoczna jest rozbieżność poglądów, co do charakteru prawnego dotacji oświatowej o której mowa w art. 35 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - dalej: u.f.z.o. (w poprzednim stanie prawnym art. 90 ustawy o systemie oświaty - u.s.o.), przyznawanej szkołom i placówkom na finansowanie bieżących wydatków. Wedle jednego z prezentowanych poglądów, dotacja oświatowa jest dotacją o charakterze podmiotowym o której mowa w art. 131 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych - u.f.p. Wedle poglądu przeciwnego, dotacja oświatowa o której mowa w art. 35 u.f.z.o. jest dotacją o charakterze podmiotowo - celowym. Zaprezentowana rozbieżność, powstała jeszcze na kanwie art. 90 u.s.o., który to przepis regulował kwestie przyznawania dotacji oświatowej. Jest to co do zasady przepis tożsamy przedmiotowo z aktualnie obowiązującym art. 35 u.f.z.o., w związku z czym orzecznictwo wydane na kanwie art. 90 u.s.o. zachowuje w tym przypadku aktualność również w odniesieniu do art. 35 u.f.z.o.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX