Krudysz Marcin, Charakter prawny cen i stawek opłat zawartych w taryfach przedsiębiorstw energetycznych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Charakter prawny cen i stawek opłat zawartych w taryfach przedsiębiorstw energetycznych

Niejednolicie w orzecznictwie sądowym oceniany jest charakter prawny cen i stawek opłat zawartych w taryfach przedsiębiorstw energetycznych. W szczególności chodzi o to czy ceny i stawki opłat mają charakter cen sztywnych czy też cen maksymalnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX