Chabel Cezary, Charakter powiadomienia o wysokości opłaty związanej ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej (art. 15 ust. 2 u.d.d.i.p) w kontekście możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Nieaktualna
Autor:

Charakter powiadomienia o wysokości opłaty związanej ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej (art. 15 ust. 2 u.d.d.i.p) w kontekście możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego

Należy odnotować rozbieżność w orzecznictwie w kwestii dopuszczalności sądowej kontroli powiadomienia o wysokości opłaty związanej ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej (art. 15 ust. 2 u.d.d.i.p). Oś problemu stanowi zakwalifikowanie powiadomienia jako - innego niż decyzje bądź postanowienia - aktu lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczącej uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. W zależności od wskazanej kwalifikacji, dopuszcza się sądową kontrolę tego aktu w oparciu o art. 3 § 2 pkt 4 P.p.s.a., bądź też odmawia się możliwości wniesienia skargi na powiadomienie do sądu administracyjnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX