Krudysz Marcin, Charakter czynności potwierdzenia (odmowy potwierdzenia) skierowania na leczenie uzdrowiskowe

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Charakter czynności potwierdzenia (odmowy potwierdzenia) skierowania na leczenie uzdrowiskowe

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacja uzdrowiskowa przysługuje na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. W judykaturze pojawiły się wątpliwości, czy czynność potwierdzenia skierowania bądź odmowy potwierdzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe, podejmowana na podstawie art. 33 ust. 2 ww. ustawy, jest czynnością z zakresu administracji publicznej podlegającą kontroli sądu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. Oprócz skrajnych poglądów, wyróżnić można także pogląd pośredni, według którego potwierdzenie skierowania na leczenie uzdrowiskowe jest czynnością, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., natomiast jego odmowa taką czynnością już nie jest.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX