Partyk Aleksandra, Partyk Tomasz, Cel instytucji zachowku

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autorzy:

Cel instytucji zachowku

W orzecznictwie i literaturze można dostrzec rozmaite uzasadnienia odnośnie podstawowego celu instytucji zachowku. Pierwszy pogląd odwołuje się przede wszystkim do argumentacji majątkowej i postrzegania zachowku jako formy zagwarantowania osobom uprawnionym uzyskania określonej korzyści materialnej ze spadku. Jest to więc forma ograniczenia swobody testowania z uwagi na interesy majątkowe uprawnionych do zachowku. Drugi pogląd odwołuje się do sfery etycznej i postrzega zachowek jako formę realizacji obowiązków moralnych spadkodawcy względem członków jego najbliższej rodziny w kontekście obowiązku solidarności i wzajemnej pomocy. Trzeci pogląd odwołuje się do argumentacji o celowości niewychodzenia majątku poza rodzinę i jednocześnie zapewnienia sprawiedliwego podziału schedy spadkowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX