Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Cecha charakterystyczna przewozów regularnych specjalnych

W myśl art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, wykonywanie przewozów regularnych specjalnych wymaga zezwolenia. Zgodnie zaś z art. 4 pkt 9 u.t.d., przewóz regularny specjalny to niepubliczny przewóz regularny określonej grupy osób, z wyłączeniem innych osób. Z kolei art. 4 pkt 7 u.t.d. definiuje przewóz regularny jako publiczny przewóz osób i ich bagażu w określonych odstępach czasu i określonymi trasami, na zasadach określonych w u.t.d. i w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe.

Na tym tle w orzecznictwie można odnotować rozbieżności w kwestii wskazania cechy, mającej decydujące znaczenie do zakwalifikowania danego przewozu jako przewozu regularnego specjalnego. Według jednego stanowiska, decydujące znaczenie ma dominująca pozycja przewoźnika, inny pogląd decydujące znaczenie przyznaje natomiast okolicznościom wykonywania tego przewozu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?