Koralewski Michał, Całość techniczno-użytkowa

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Całość techniczno-użytkowa

Występująca do niedawna w definicji obiektu budowlanego pojęcie "całości techniczno-użytkowej", wobec braku stosownej definicji legalnej wywoływało rozbieżności w orzecznictwie. W szczególności w zakresie, czy poszczególne elementy ją tworzące są częściami składowymi budowli, czy też pozostają odrębnymi rzeczami. Obecnie ustawa, w definicji budowli, posługuje się pojęciem "całości użytkowej", co do której pomocniczo używać można wcześniejszego orzecznictwa wydanego na gruncie art. 3 pkt 1 lit. b ustawy - Prawo budowlane.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX