Braki formalne aktu oskarżenia a umorzenie postępowania - OpenLEX

Pacura Marcin, Braki formalne aktu oskarżenia a umorzenie postępowania

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Braki formalne aktu oskarżenia a umorzenie postępowania

W orzecznictwie pojawiła się rozbieżność poglądów dotycząca możliwości umorzenia postępowania z powodu braków formalnych aktu oskarżenia wnoszonego przez prokuratora, w sytuacji, gdy nie zostały one przez niego uzupełnione. Przedmiotowy problem ma swoją genezę w interpretacji art. 11 pkt 4 kodeksu postępowania karnego z 1969 r. (brak skargi uprawnionego oskarżyciela). Jego odpowiednikiem we wskazanym w nawiasie zakresie na gruncie kodeksu z 1997 r. jest art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX