Walczyński Ignacy, Brak pouczenia o dopuszczalności, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Brak pouczenia o dopuszczalności, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia

Rozbieżności w orzecznictwie, dotyczą zagadnienia, czy brak pouczenia o dopuszczalności, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia, a także obowiązku jego opłacenia, powoduje, że termin do wniesienia środka prawnego nie rozpoczyna biegu. W orzecznictwie można spotkać dwa stanowiska odnośnie tego zagadnienia. Zgodnie z pierwszym poglądem brak takiego pouczenia nie rozpoczyna biegu terminu do wniesienia środka zaskarżenia. Natomiast w świetle stanowiska przeciwnego brak pouczenia bądź błędne pouczenie dotyczące środka zaskarżenia nie usprawiedliwia nadania biegu środkowi prawnemu złożonemu po terminie, może natomiast stanowić istotny argument przy rozpoznawaniu wniosku o przywrócenie terminu do jego wniesienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX