Kowalski Radosław, Brak dopuszczalności korekty deklaracji

Linie orzecznicze
Opublikowano: ABC
Status: Aktualna
Autor:

Brak dopuszczalności korekty deklaracji

Odnosząc się do zagadnienia braku dopuszczalności korekty należy wskazać, że może ono mieć charakter trwały lub przejściowy. Trwała niedopuszczalność powodowana jest przedawnieniem zobowiązania podatkowego, natomiast o przejściowej niedopuszczalności należy mówić wówczas, gdy nastąpiło zawieszenie prawa do dokonania korekty (najczęściej z uwagi na prowadzone postępowanie). Trwały brak korekty powodowany jest przedawnieniem zobowiązania. Ponad wszelką wątpliwość nie można dokonać korekty deklaracji, jeżeli uległo przedawnieniu zobowiązanie podatkowe.

Zagadnienie braku możliwości korekty z uwagi na przedawnienie zobowiązania zdaje się być jasne i niedotknięte istotniejszymi kontrowersjami. Świadczy również o tym mała ilość orzeczeń, które odnosiłyby się do tego zagadnienia. Stosując kryterium liczby sporów, które musiały znaleźć swój finał w sądzie bez wątpienia należałoby stwierdzić, że najistotniejsze są problemy dotyczące czasowego braku możliwości korekty. Jednak wbrew temu, co mogłyby się wydawać, w obszarze korekty definitywnej może wystąpić pewien istotny, chociaż niezbyt szeroko dyskutowany dylemat. Należy postawić sobie pytanie, czy upływ terminu przedawnienia dotyczy wyłącznie samego zobowiązania, czy również poszczególnych elementów składowych podatku? Czy prawo do korekty ustaje w sposób stały w sytuacji, gdy nie wystąpiło zobowiązanie podatkowe?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX