Piaskowska Olga Maria, Bieg terminu na złożenie oświadczenia spadkowego w imieniu małoletniego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autor:

Bieg terminu na złożenie oświadczenia spadkowego w imieniu małoletniego

Bieg terminu na złożenie oświadczenia spadkowego określa art. 1015 k.c. W myśl tego przepisu, oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Termin ten dotyczy także spadkobiercy małoletniego. W przypadku osoby małoletniej, oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku składa jej przedstawiciel, najczęściej rodzic. Z uwagi na fakt, iż jest to czynność przekraczająca zwykły zarząd majątkiem dziecka, jego przedstawiciel na złożenie oświadczenia spadkowego musi uzyskać zgodę sądu opiekuńczego (art. 101 § 3 k.r.o.). W związku z tym, w judykaturze pojawiły się rozbieżne stanowiska odnoszące się do tego, w jaki sposób termin ten należy liczyć wobec spadkobiercy małoletniego. Rozbieżności te można sprowadzić do następującego pytania: czy sam fakt złożenia w terminie, o którym mowa w art. 1015 § 1 k.c., przez przedstawiciela małoletniego wniosku do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, pozwala na jego zachowanie?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX