Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Badanie przy rozpatrywaniu skargi na wyrok kasatoryjny naruszenia granic rozpoznania środka odwoławczego

Wąsko zakreślone podstawy skargi na wyrok kasatoryjny (art. 539a § 3 k.p.k.) zrodziły wątpliwość, czy Sąd Najwyższy, rozpatrując tę skargę, powinien zwracać uwagę także na niewymienione w tym przepisie, ale istotne uchybienia sądu odwoławczego, w szczególności związane z granicami rozpoznania środka odwoławczego. Prezes Sądu Najwyższego uznał te wątpliwości za doniosłe dla praktyki, wobec czego skierował wniosek o podjęcie w tej kwestii uchwały.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację